KLUBB  MARITIM  MALMÖ

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Din medlemsansökan skickas in till riksföreningen Klubb Maritim under följande adress:

[email protected]

Uppge alltid namn, adress, tfn nr samt e-postadress. Har du några specialintressen, berätta gärna om detta i din ansökan!

Om du ansöker om medlemsskap i slutet av året, så tänk då på att du måste ange för vilket år du önskar vara medlem. Gäller det innevarande år måste du i så fall betala hel årsavgift.

OBS!

Om du önskar tillhöra Klubb Maritim Malmö, sker detta per automatik för dig som bor i Malmö med omnejd. Skulle ditt postnummer däremot börja med 27..... hamnar du utanför den gräns som fastställts av riksföreningen. Vill du trots detta tillhöra vår avdelning i Malmö och delta i våra månadsmöten m m, måste du göra en speciell anmälan om detta till ovan angivna mailadress. Detta gäller även för dig som redan är medlem och bor utanför gränsområdet.

Välkommen som medlem!

Tillbaka till startsidan

Klubb Maritim

är en förening för dig som är intresserad av sjöfarts- och fartygshistoria både i dåtid och nutid.

I medlemsavgiften ingår sex nummer av medlemstidningen "Båtologen".

Vem kan bli medlem?

Klubb Maritim är öppen för såväl enskilda som juridiska personer. Medlemskap gäller för kalenderår och kan påbörjas när som helst under året. För att erhålla medlemskap måste den fastställda årsavgiften vara erlagd.

Vad kostar det?

Årsavgiften är 260 kr för en person och 390 kr för familj. Betalas till

Plusgirokonto 66 68 87 - 5

eller via

SWISH nr 1231477561

Mottagare är Klubb Maritims riksförening. Glöm inte ange namn, adress, tfn nr och e-mail!