KLUBB  MARITIM  MALMÖ

      Månadsmöten 2020

Månadsmöte 10 mars - Ian och Daniel från Sjöräddnings Sällskapet berättar om deras viktiga verksamhet


Denna kväll fick vi besök av Ian och Daniel från Svenska Sällskapet för Räddning av Skeppsbrutne, SSRS. De visade bilder och informerade om deras verksamhet, som grundades redan 1907. Är helt och hållet en ideell organisation som finansieras av medlemsavgifter, gåvor och donationer. Sjöräddningssällskapet ombesörjer sjöräddning runt Sveriges kuster. Det finns 73 sjöräddningsstationer och man har omkring 250 räddningsfarkoster av varierande slag och som bemannas med ca 2.200 frivilliga sjöräddare, av vilka ungefär 300 vid varje tillfälle har jour och ska kunna rycka ut inom 15 minuter dygnet runt. Huvudkontoret ligger i Göteborg.


För att arbeta ideellt som frivillig sjöräddare fordras ett genuint intresse för sjön och en stor vilja att hjälpa människor i nöd. Sjövana är självklart meriterande. Att ständigt utbilda frivilliga sjöräddare är ett måste för att kunna hålla en god nivå på svensk sjöräddning. Det är också en utmaning, eftersom alla frivilliga har varierande förkunskaper och kommer från olika yrken.


Ett stort tack till Ian och Daniel för att ni kom till oss och informerade om vilket fantastiskt arbete ni och era kamrater utför där ute på havet när någon är i nöd!

Årsmöte 11 februari - Filmvisning "Hoppets hamn"


Ett trettiotal medlemmar kom till vårt årsmöte denna kväll. Kallelse med handlingar hade skickats ut i god tid före. Åke Persson höll i ordförandeklubban och dagordningen följdes punkt för punkt. Omval gjordes av Thomas Lund som styrelseordförande för ytterligare två år. När årsmötet hade avslutats, bjöd klubben på sedvanlig landgång som uppskattades av våra medlemmar.


Efter mat och kaffe visades en film som handlade om slutet från 2:a världskriget, "Hoppets hamn", som handlade om alla de flyktingar som kom till Malmö hamn och blev omhändertagna här. Många svåra och fasansfulla öden hade drabbat dem alla, men här fick de en fristad och kunde känna att många tog sig an dem på bästa sätt. Vägen tillbaka blev naturligtvis lång, men tack vare stora humanitära insatser från olika människor blev de så småningom bättre.


Protokoll årsmöte KMM 2020-02-11

Månadsmöte 14 januari - Bertil Palm visar bilder


Efter jul- och nyårshelgen träffades vi åter på Per Albins Hem. Efter kaffet visade Bertil Palm bilder från sin stora samling, vilket uppskattades mycket.


Nästa månad har vi årsmöte. Glöm inte anmäla er i god tid före!