KLUBB  MARITIM  MALMÖ

Ångisbrytaren S/S "Bore"

Varför behövdes en isbrytare i Malmö? Jo, det kunde bli hårda vintrar här nere och under 1800-talets första hälft hade man ett tiotal vintrar då man kunde färdas med släde till Köpenhamn. År 1872 var överfarten Malmö-Köpenhamn stängd i två månader i ett sträck. Vintern 1881 var Malmö hamn stängd i 68 dygn pga is. Danskarna erbjöd sig att ta hand om isbrytningen och de erhöll då ett årligt bidrag från Malmö hamnkassa på 10 000 kr. Postverket fick också betala några tusenlappar.

1893 var det ännu en hård isvinter och kapaciteten räckte endast till på den danska sidan. Detta hade skett under andra hårda vintrar och Malmö hamn fick stå utan isbrytarhjälp. Då beslöt man sig för att bygga sin egen isbrytare. Kockums hade byggt isbrytare tidigare, både till Danmark och Norge, men nu skulle vi ha vår alldeles egen. Kontraktssumman var på 197 300 kr. Beställningen gjordes av Malmö Hamnförvaltning i juni månad 1894 och fem månader senare var Bore klar för sjösättning. Lördagen den 17 november kl 11:00 lämnade Bore sin bädd som byggnadsnummer 70. Avlöpningen var lyckad och med sjudande fart gick fartyget ner i sitt element. Då fartyget kommit i vattnet, utropade hamnkapten Annerstedt dess namn BORE, vilket hälsades med hurrarop av de som var närvarande.

Tekniska data

Längd 40 m

Bredd 9 m

Djupgående 5,5 m

407 tons deplacement

Isbrytare av Hamburgertyp

Stäv av Svensksundstyp

Ångpannan är av s k skotsk typ med en eldyta av 180 kvm, konstruerad av Cochran i Skottland, men licenstillverkad vid Kockums i Malmö.

Bränsleförbrukning vid 6 knop är 300 kg kol i timmen.

Maskinen är en 2-cylindrig compoundmaskin med en styrka på 650 Hkr - tillverkad på Motala Mekaniska Verkstad

Bore är i dag utrustad med:

 • Brandsläckningsutrustning
 • Modern navigationsutrustning
 • Livräddningsutrustning
 • Nödbelysning
 • Nödutgångar, skyddsanordningar, brandlarm och högtalaranläggning

Bore förlänge sedan

Bore har under sina snart 125 år varit med om många äventyr

 • I tjänst som isbrytare i 74 år.
 • Tjänstgjort i svenska örlogsflottan under två världskrig. Åren 1939-1945 som "Hjälpkanonbåt 31". Den 9 april 1940 var "HMS Bore" det enda rustade marinfartyget i Öresund och var bestyckad med två gamla 57 mm flackbanekanoner på fördäck och en 40 mm luftvärnskanon på akterdäck.
 • Under första världskriget bogserade Bore sammanlagt 1700 segelfartyg förbi de förrädiska minfälten utan att ett enda fartyg gick förlorat.
 • Besättningen belönades 1897 av danska kungahuset i samband med en undsättning och räddning av manskapet på en dansk båt. Dåvarande kapten Wahlgren fick dessutom medalj av den danske kungen "För ädelt dåd".
 • Filmroll i Jan Troells "Ingenjör Andrées luftfärd" 1982.
 • Bore tjänstgjorde som isbrytare fram till 1968 och låg nere i Malmö hamn. Ingen upprustning var planerad, utan en förmodad framtid som skrotningsobjekt var endast att förvänta.

Från ful "ankunge" till glänsade "svan"

Bore tjänstgjorde som isbrytare åt Malmö hamnförvaltning fram till 1968. Därefter kom förfallet sakta smygande och hon såg mest ut som ett spökskepp under många år. Skrotning var förmodligen det enda alternativet, om inte en kolhandlare från Västerås hade räddat henne! Det var Swecox ägare, Knuth Borg, som 1983 sökte ett koleldat fartyg och hittade Bore i sitt mycket kraftigt förfallna och vandaliserade skick där hon låg med slagsida i inre hamnen i Malmö.

Bore bogserades till torrdocka i Stockholm där man såg att plåten i skrovet var i bra skick. Ångmaskinen visste man redan var ett mycket fint hantverk med unikt stora gjutstycken och ångpannan var också fullt duglig. Bore kunde gå för egen maskin till Västerås i april 1984. En varsam renovering startade med en ambition att återställa Bore till ursprungsskicket in i minsta detalj. Allt som har gått att ta loss har tagits i land och restaurerats. Då detta inte har varit möjligt har man nytillverkat efter förlagor, både autentiska ritningar och andra källor.

S/S Bore ser i dag i stort sett ut som hon gjorde för 125 år sedan! Bore är numera K-märkt, dvs kulturhistoriskt märkt enl Statens Maritima Museer. Bore blev också så sent som i november 2012 T-klassad, dvs traditionsfartygsklassad av Sjöfartsverket (numera Transportstyrelsen). Hon är registrerad med Malmö som hemmahamn. Det var först år 2012 som hon togs emot med öppna armar av Malmö. Ett tappert försök hade redan gjorts 1999, men utan framgång från stadens sida. Nu har vi Bore hos oss i Malmö och hoppas att hon får stanna för alltid!

Bore ägs av Scandinavian Intermarket AB i Västerås, dotterbolag till Swecox AB med verksamhet inom fastbränslehantering.

Se filmen där Knuth Borg själv berättar om Bore 1999!

https://www.youtube.com/watch?v=F4DefZtq8cw

Se även filmen om resan till Malmö från Västerås tur och retur 1999, men samtidigt den spännande och lyckosamma återkomsten till Malmö fredagen den 17 augusti 2012!

https://www.youtube.com/watch?v=6r1wtlWI2nQ

Vi är alla stolta över att Bore har kommit hem till Malmö igen! Bore är den äldst bevarade och funktionsdugliga ångmaskinsdrivna isbrytaren i världen och ett fantastiskt mästerverk. Denna klenod måste vi vara rädda om för all framtid!

För er som är intresserade och önskar ta en titt på Bore, så ligger hon numera nere vid Ångbåtsbron året runt.

Tyvärr verkar inte Malmö stad längre vara intresserad av att bevara detta för många Malmöbor oerhört stora kulturminne och därför är framtiden i nuläget ganska oviss för vår "Bore". Man kan bara önska att de styrande i Malmö stad ville sätta sig in i den fantastiska historia som Bore bär på och kanske även förstå vilken klenod vi har nere i vår hamn och som man inte riktigt uppskattar till fullo! Det finns numera en bok om "Ångisbrytaren Bore" som nyligen har publicerats och där kan man läsa allt om detta praktfulla mästerverk! Se vidare under fliken Aktuellt!

Tillbaka till startsidan