KLUBB  MARITIM  MALMÖ

Trelleborgs hamn

(text är hämtad från Wikipedia och Trelleborgs Hamn AB)

År 1861 bildades Hamnbyggnadsaktiebolaget i Trelleborg och år 1865 var den första hamnanläggningen klar. Första fartyg att angöra var Frans Malmros M/S NJORD.

Under medeltiden var sillfisket den betydande näringen och handeln med sill sköttes genom Hansans försorg. Trots att handeln med sill så småningom minskade, fortsatte Trelleborg att vara en stad med betydande handel och hantverk. När Malmös borgare skrämdes av handelskonkurrensen från Trelleborg, klagade de hos den danske kung Christian IV. Detta fick till följd att Trelleborg förlorade sina stadsprivilegier 1619 och därmed rätten att bedriva handel och hantverk i staden, vilket ledde till att Trelleborgs betydelse minskade. Trelleborg fortsatte dock som "illegal" stad och till och med köpmän från de "legala" städerna Skanör och Falsterbo fortsatte att bedriva handel på marknader i Trelleborg. Skatteindrivningen skedde också i denna period som om Trelleborg hade varit stad, men betalades till konungen som om Trelleborg hade varit den by den formellt var.

Kring sekelskiftet 1900 utvecklades stadens sjöfartsnäring. 1897 öppnade reguljär färjetrafik mellan Trelleborg och Sassnitz med post- och passagerartrafik och 1909 startade den första tågfärjetrafiken till Tyskland.

År 1909 invigde Kung Gustav den V och Kejsar Wilhelm den II av Tyskland den nya tågfärjelinjen mellan Trelleborg och Sassnitz. Linjen trafikerades i 60 år av fartygen ”Kung Gustav V” och ”Drottning Victoria”, sannolikt världens första RoRo fartyg. Linjen har legat till grund för Trelleborgs hamns utveckling under de senaste 100 åren.

Idag är Trelleborgs hamn Sveriges näst största både gällande gods (endast Göteborgs hamn är större) och fordonstrafik (endast Helsingborgs hamn är större). Årligen fraktas 11 miljoner ton gods och knappt 2 miljoner passagerare via Trelleborgs hamn.

Småhamnar kring Trelleborg

Smygehamn - är ett litet fiskeläge och har funnits här sedan 1600-talet. Smyge fiskeläge beboddes 1877 av 16 fiskare. 1962 fanns omkring 35 fiskare med sju storbåtar verksamma i Smyge. Hamnen som byggdes på 1920-talet var från början ett kalkbrott. Tidigare lade fartygen till ute på redden och lastades och lossades med hjälp av pråmar från långa stenbryggor. Vid hamnens västra del ligger små fiskebodar eller hoddor, som de kallas här, där fiskarna förvarar sina redskap. Här finns också ett uppskattat fiskrökeri.

Gislövs hamn - är Trelleborgs kommuns största småbåtshamn, med ett djup på 2,2 m. Hamnen har 265 båtplatser, boulebana, trailerramp, kran plus mastkran och försäljning av diesel.

I hamnen håller Trelleborgs Båtsällskap, Trelleborgs Sjöscouter och Sirmiones Skeppslag till.

Tillbaka till startsidan