KLUBB  MARITIM  MALMÖ

Ystads hamn

(text är hämtad från Ystad hamn logistikk AB och Wikipedia)

Under 1200-talet växte en framträdande exporthamn fram i Ystad där oxar och spannmål var den viktigaste exportvaran. Ystad Hamn fungerade även som skyddshamn och vid hårt väder sökte sig många båtar upp i den å som idag ligger under marken. Under 1600-talet startade postgången mellan Ystad och tyska Stralsund, en trafik som fortgick under ca 200 år. Under denna period fick staden ett stort uppsving i och med att utrikeshandeln ökade växte också befolkningen. År 1868 kom ångfartygen och sträckan Ystad- Stralsund blev Sveriges första kontinentala förbindelse med ångbåt i linjetrafik. År 1870 diskuterade hamndirektionen huruvida man skulle starta ett varv i Ystad. Man var av uppfattningen att en hamn av betydelse borde ha ett skeppsvarv. Dessa diskussioner ledde till att ett varvsbolag bildades och 1885 sjösattes det första fartyget, Skonertskeppet Aurora på 100 ton. Varvet var i bruk ändra fram till 1970-talet då de fick lämna plats för den expanderande färjetrafiken.

Under 1800-talet ville Kejsare Napoleon stänga ute England från handel på den europeiska kontinenten och försökte tvinga alla kuststäder att vara med i blockaden. Sverige med Kung Gustav IV Adolf i spetsen gick dock i maskopi med England vilket resulterade i en enorm smugglingsvåg. Napoleon kunde inte ha full kontroll vid kusterna och på så vis fick England makt över Nordsjön och Östersjön, det här tillsammans med Sveriges höga tullsatser gjorde att tonvis av smuggelgods så som kaffe, kakao och ris strömmade in i landet. I Ystad fanns det ett par företagsamma herrar som gjorde smugglingen till en mycket lönsam affär; Bergman, Hemberg, Lundgren och Hagerman blev så mäktiga att ingen av Ystads tulltjänstemän skulle våga visa allt för stor nyfikenhet vid kvartettens in- och utförselaffärer. Författaren August Strindberg kallade hamnen efter ett besök i Ystad för ett ”smuggel och rövnäste” vilket han faktiskt hade fog för. Det var dock tack vara dessa höga smuggelherrar som många av Ystads vackra byggnader kom till.

Öster om skeppsvarvet, i Revhusen, hade stadens fiskeflotta sin hamn från början av 1800-talet till mitten av 1900-talet. Omkring sekelskiftet blomstrade fisket vid Revhusen som då hade ca 35 invånare som talade en egen dialekt. År 1908 fattades det ett beslut om sanering, men fiskeläget levde kvar till 1960 talet då det fick lämna plats åt den allt mer växande färjetrafiken till Bornholm och Polen.

Efter att ha varit en av filmens pionjärstäder i Sverige vid förra sekelskiftet, har Ystad nu återtagit sin plats som filmstad. 2004 etablerades Ystad Studios på delar av det nedlagda regementets områden. Satsningen innebär att ett av landets tre filmcentra nu finns i staden. Här finns också Biografteatern Scala, Sveriges äldsta biograf, restaurerad till originalskick, med modern teknik.

Ystad hade varit förbindelsepunkt med övriga Europa redan som dansk stad, men särskilt betydande under stormaktstiden när förbindelsen till Svenska Pommern via Stralsund var viktig. Den urgamla leden kom norrifrån via Vä och Brösarp. Fram till 1800-talet var staden den ledande hamnstaden i Skåne, men förlorade alltmer sin gamla betydelse under andra halvan av 1800-talet. Södra stambanans slutpunkt blev Malmö i stället för först tänkta Ystad, likaså drogs den första telegraflinjen dit, och Trelleborg tog under senare delen av 1800-talet över färjetrafiken med kontinenten. Dessa omständigheter bidrog till att stadens centrum bevarades under en period när gammal bebyggelse fick ge vika för den nya tidens stenstad, vilket gjort att staden kan uppvisa 300 korsvirkeshus i centrum, varav många med rötter i medeltiden. Staden blev så småningom en skolstad och militärstad, något som fram till regementsnedläggningarna i slutet av 1900-talet dominerade staden. Idag är det hamnen med färjetrafik till Polen och Bornholm, turism, handel och offentlig service samt pendling till Malmö och Lund som försörjer stadens invånare.

Småhamnar kring Ystad

Kåseberga - den enda hamnen på kuststräckan mellan Ystad och Skillinge. I hamnen finns ett fiskrökeri, gatukök, stenugnsbageri, fiskrestaurang, krukmakeri m.m. Man kan även vandra upp till den storslagna utsikten från Ales Stenar.

Tillbaka till startsidan